Search

ประกาศเก่า คืออะไร

ในหัวข้อประกาศเก่า จะรวบรวมประกาศที่ผ่านมาของคุณทั้งหมดเมื่อคุณยกเลิกประกาศ


1. ประกาศเก่าคือ ประกาศที่คุณยกเลิก / ประกาศที่มีอายุเกิน 90 วัน กล่าวคือ ลูกค้าจะไม่สามารถหาประกาศเหล่านั้นเจอ แต่จะยังคงอยู่ในประวัติและบัญชีของคุณ ซึ่งคุณสามารถเช็คได้จากหน้าหลัก2. เมื่อคุณคลิกเข้าไปที่ประกาศเก่า คุณสามารถเข้าไปแก้ไข/ ดันประกาศกลับไปในระบบเหมือนเดิมได้ หรือ ลบรายการที่คุณเลือก เพื่อลบประกาศออกจากระบบถาวร