Search

การยกเลิกประกาศ กรณีมีคนซื้อ/เช่าแล้ว

Updated: Oct 8, 2018

ในบางครั้ง หากประกาศของคุณสามารถปิดการขายได้แล้ว เช่น ขาย/เช่า แล้ว คุณสามารถมาแก้ไขประกาศของคุณได้ง่ายๆ ดังนี้


1.กดเข้าไปที่ประกาศที่คุณต้องการแก้ไข ดังรูป2. เลือกไปที่หัวข้อ “สรุป”
3. ในหน้าสรุป ด้านล่างจะมีปุ่มให้เลือก 2 อย่าง คือ  1. ขาย/ให้เช่า ได้แล้ว

  2. ยกเลิกประกาศ ประกาศนั้นก็จะถูกเก็บอยู่ในประกาศเก่าอัตโนมัติ

(ทำความเข้าใจกับประกาศเก่าเพิ่มเติมได้ที่)