57719747_m22.jpg
Signpost_Shahrul-06.png
winner estate logo-01.png

บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด

เป็นศูนย์การศึกษาสายอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการทำอาชีพนายหน้า สู่การเริ่มต้นธุรกิจนายหน้าเมื่อปี 2548 จนปัจจุบันเปลี่ยนจากอาชีพนายหน้าให้เป็นนายหน้าวิชาชีพ และเป็นผู้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอาชีพนายหน้าในประเทศไทย โดยออกแบบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของการปฏิบัติงาน ไว้เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบและวัดผลได้จริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพประสบการณ์เกิน 5 ปี การเรียนรู้ควบคู่กันทั้งภาคอาชีพและภาคการศึกษา โดยนำหลักเกณฑ์ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ Nation Qualifications Framework เป็นกลไกลเชื่อมโยงประสบการณ์อาชีพนายหน้าให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ Occupational Standard and Professional Qualifications ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินทักษะความสามารถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพระดับชั้น 1 และ 2  ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และดำเนินการปรับปรุงการรับรองอย่างต่อเนื่องถึงระดับชั้น 6 เทียบเท่าวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

L__5pSGg_400x400.jpg

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย Thai Real Estate Business School (TREBS) 

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย Thai Real Estate Business School (TREBS) เป็นสถาบันการศึกษาระดับ นานาชาติด้านอสังหาริมทรัพย์ มีจุดประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้จริง รวมทั้งนักประเมินค่าทรัพย์สิน สถาบันการเงิน และ หน่วยงาน ราชการที่ต้องการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์ 

TREBS มีหลักสูตรตั้งแต่การหามูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระหลักของงานอสังหาริมทรัพย์ การคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินในการพัฒนาโครงการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนขบวน การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 

TREBS จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ทำการฝึกอบรมมาแล้วกว่า 400 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจากทั้งภาครัฐและ เอกชน และได้รับความร่วมมือจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งบันความรู้และประสบการณ์จริง และวิทยากรจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำงาน มาให้ความกระจ่างในการทำงานโดยเฉพาะ  

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

360 n Academy Color-01.png

การอบรมพื้นฐานสำหรับเอเจนท์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนท์ใหม่ หรือ เอเจนท์ที่อยู่กับดีดีพร็อพเพอร์ตี้มาระยะหนึ่งแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมการจัดอบรมโดยเทรนเนอร์ที่มีประสิทธิภาพ และ ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวคุณ และ ธุรกิจของคุณ

arm-07.png

ชวนากร ธนาอภิวัชร์ (อาร์ม)

Senior Engagement and Marketing Specialist (Agency)

ด้วยประสบการณ์ในการฝึกอบรมกว่า 5 ปี ผ่านการทำงานร่วมกับฝ่ายขาย และ ส่วนสนับสนุนทางเทคนิคในบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ การฝึกอบรมพนักงานทั้งด้านการขาย, การใช้งานระบบบริหารจัดการลูกค้าที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมนำความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่น่าสนใจ และตอบสนองความต้องการของเอเจนท์​
ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ทุกท่าน​

ช่วยเหลือ​

ฝ่ายบริการลูกค้า​

เกี่ยวกับเรา

0 2204 9555  (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น

วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 9.00 – 18.00 น.)