สถานที่อบรม /
TRAINING LOCATION

getintouch.png

Allproperty Media Co., Ltd.
 

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ , ชั้น 20, 

ถนน รัชดาภิเษก, แขวงคลองเตย, กรุงเทพ 10110  

 

วิธีการเดินทาง

  1. BTS อโศก/ MRT สุขุมวิท

  2. ทางรถยนต์ สามารถจอดรถที่ตึกได้