วิทยากร / TRAINERS

58451_edited.jpg

อัมราภรณ์  แสวงรักษ์ (จิ๊บ) 

ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี ทำงานกับทีมงานฝ่ายขายและมาร์เก็ตติ้งในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงหาความรู้เพิ่มเติม จากการร่วมอบรมระยะสั้น ในหัวข้อ "Strategic innovation and new business development " จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ DDproperty   เพื่อให้ความรู้กับผู้อบรมทุกท่านอย่างเต็มที่